Characteristics
First Aid Kit for 25 persons

  • 20 Band aid
  • 40 trans adhesive bandage
  • 3 Elastic bandage
  • 1 Eye pad
  • 8 Alcohol swab
  • 4 antiseptic prep pad
  • 1 scissor
  • 1 tweezer
  • 1 booklet
  • 1 cotton wool 10g
  • 1 gauze swab 4”
  • 1 gauze bandage
  • 1 triangular bandage
  • 1 ice pad instant
  • 1 Sterile gauze sponges